Wat doen wij

Binnen Hof van Twente kent elke locatie een eigen oudercommissie, waarmee ouders de mogelijkheid wordt geboden het beleid van de kinderopvanglocatie te beïnvloeden. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen uit de diverse aanwezige opvangsoorten op locatie. Gemiddeld vier keer per jaar komen zij bij elkaar voor overleg.
Oudercommissies vinden het fijn om in contact met ouders vragen en de positieve en negatieve zaken te vernemen. Daarvoor worden per locatie de oudercommissieleden bekend gemaakt.
Nog niet alle oudercommissies op locaties zijn (voldoende) vertegenwoordigd . Spreekt bovenstaande je aan, neem dan contact op met de manager van de locatie. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen om mee te maken hoe de oudercommissie functioneert. En dan is het nog maar een kleine stap om je aan te sluiten bij de oudercommissie van Stichting Kinderopvang Hof van Twente.

Twee keer per jaar wordt er in Hof van Twente een centrale oudercommissie vergadering gehouden, waarbij de directeur aanwezig is. Lokale oudercommissies worden hiervoor uitgenodigd.