Informatie voor ouders

Pedagogiek

We investeren in een goed pedagogisch klimaat en staan garant voor deskundige begeleiding bij de uitvoering van ons werk. Daarom werken we uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal MBO-niveau. Als er behoefte aan is, gaat het management graag in op opvoedkundige vragen van medewerkers en ouders. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben kijken we per kind of plaatsing in een van de groepen mogelijk is.