Persbericht Kindcentrum Markelo

Gemeente Hof van Twente en schoolbesturen Stichting Marcant-BSV en Stichting OPO Hof van Twente hebben vergevorderde plannen om in Markelo een Kindcentrum te realiseren. Dit Kindcentrum biedt vanaf augustus 2018 onderdak aan basisscholen De Welp, De Zwaluw, kinderopvang en mogelijk aan de bibliotheek, het consultatiebureau en andere kindzorggerelateerde functies. De schoolbesturen hebben afgelopen periode gezocht naar een kinderopvangorganisatie die samen met hen wil bouwen aan en investeren in dit Kindcentrum, zowel in samenwerking als financieel.
Marcant-BSV en Stichting OPO Hof van Twente zijn verheugd te kunnen melden dat zij Stichting Kinderopvang Hof van Twente hebben geselecteerd als kinderopvangaanbieder voor het Kindcentrum Markelo. Kinderopvang Hof van Twente biedt op dit moment in Markelo peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in hun locatie aan de Fokkerstraat 2a. Het voornemen is om in het kindcentrum alle vormen van opvang te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar (dagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang).
Samen met Kinderopvang Hof van Twente werken schoolbesturen en de gemeente (in haar rol als bouwheer) komende periode aan de verdere uitwerking van de plannen. Belangrijke stappen daarin voor de korte termijn zijn het bepalen van de locatie, het uitwerken van het gezamenlijke Programma van Eisen en de aanbestedingsstrategie.

Terug naar overzicht