Samenwerking/IKC

Kinderopvang Hof van Twente werkt samen met:

 • alle scholen in de Gemeente Hof van Twente.
 • Sportverenigingen voor activiteiten
 • Gemeente Hof van Twente
 • JGZ
 • Logopedie

Integraal Kind Centrum binnen Hof van Twente

Wat houdt een integraal Kind Centrum in?

Een Integraal Kind Centrum is een basisvoorziening voor kinderen van 0-13 jaar en hun ouders, waar betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben en kent de volgende definitie;

 • Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.
 • Een breed uitgerust IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Concreet zijn de volgende kenmerken aan te wijzen. Een IKC;

 • Bestaat uit één organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management, één ongedeelde klantengroep;
 • Is voor ieder kind toegankelijk en de ontwikkeling van het kind is uitgangspunt van handelen waarbij eigenaarschap bij het kind en de ouder ligt;
 • Biedt thuisnabije arrangementen die aansluiten bij de vraag van kind en gezin
 • Staat in verbinding met de wijk en heeft ruimte openingstijden (van 7.00-18.30 uur en dat vijf keer per week, 52 weken per jaar);
 • Biedt ruimte keuzemogelijkheden op verschillende gebieden, zoals sport, kunst, cultuur, muziek etc.;
 • Heeft een multidisciplinair team van professionals uit meerdere werkvelden

Binnen Kinderopvang Hof van Twente willen wij hier met onze samenwerkingspartners van onderwijs en zorg inhoud geven aan integraal beleid. Wat er nodig is en afgestemd kan worden is per kindcentrum, basisschool en wijk verschillend en afhankelijk van de behoefte van kinderen en ouders. Met elkaar werken we vanuit één gedeelde visie, zowel pedagogisch, didactisch als educatief.

Het IKC bestaat minimaal uit basisonderwijs en kinderopvang, maar bij voorkeur maken ook andere samenwerkingspartners deel uit van het IKC als een consultatiebureau, jeugdverpleegkundige, logopediste, fysiotherapeut, etc.

Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0/2 tot 13 jaar en is er sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk.

De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen en het aanbod wordt met alle partners afgestemd.

Bij voorkeur werken we vanuit één team van medewerkers die één aansturing kennen.

Een IKC heeft een belangrijke functie in de wijk als maatschappelijke voorziening. ​

Een IKC moet zich ontwikkelen en kan verschillende stadia van samenwerking en verschijningsvormen kennen.

Het ultieme IKC kent één pedagogisch  plan,  één curriculum,  één jaarplanning,  eenduidige communicatie,  één team,  één leidinggevende en één exploitatie.