Samenstelling

NaamFunctie Lid per Statutaire einddatum
Mevr. R. RoesinkVoorzitter Jan 2016 2022 (2025)
Dhr. B. PoolPenningmeester Jan 2016 2022 (2025)
Mr. G.A. WilsLid Jan 2016 2022 (2025)
Dhr. B. FrowijnLid Jan 2016 2022 (2025)
Dhr. C. WittrockLid Jan 2016 2022 (2025)

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaren. Zij zijn aansluitend slechts tweemaal herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd af te wijken van het bepaalde in de vorige zin en kan besluiten dat een bestuurslid een derde maal herbenoembaar is.