Prijzen

Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor peuteropvang is € 8,95 per uur (2020).

Uw eigen bijdrage voor de peuterspeelgroep is afhankelijk van het bruto jaarinkomen per gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2020. Dit zijn de nettoprijzen per uur van Kinderopvang Hof van Twente voor 2020.

Uw eigen netto kosten kunt u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken. Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van uzelf en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde prijs per uur.

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderdagopvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mist.

Let op: de opvangkosten op erkende feestdagen die niet in de vakantieweken vallen en bij afwezigheid als gevolg van ziekte van uw kind worden doorberekend.

Als u niet in aanmerking komt voor tegemoetkoming?

Als u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten, zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang, dan komt wellicht in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de kosten. Deze inkomensafhankelijke tegemoetkoming kunt u aanvragen bij de Gemeente Hof van Twente. Men kan er ook voor kiezen om de inkomensafhankelijke tegemoetkoming rechtstreeks naar de Kinderopvang over te laten maken. Op de factuur die u van ons krijgt is de tegemoetkoming dan al verrekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de prijs van de opvang die u wenst? Wij informeren u graag over de mogelijkheden die wij bieden voor de peutergroepen. U kunt contact opnemen van één van onze medewerkers klantrelaties via 0547-727020 of mail naar plaatsing@kinderopvanghofvantwente.nl.

Als u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang, komt u wellicht in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming.