Prijzen

Peuterspeelgroep

Peuteropvang€ 7,73 per uur

De eigen bijdrage voor de peuterspeelgroep is afhankelijk van het bruto jaarinkomen per gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2018. Deze voorbeeldberekening geeft een indicatie van de netto kosten voor opvang.

Uw eigen netto kosten kunt u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.

Als u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang, komt u wellicht in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming. Deze inkomensafhankelijke tegemoetkoming kunt u aanvragen bij de Gemeente Hof van Twente.
Men kan er ook voor kiezen om de inkomensafhankelijke tegemoetkoming rechtstreeks naar de Kinderopvang over te laten maken. Op de factuur die u van ons krijgt is de tegemoetkoming dan al verrekend.

Let op: De opvangkosten van feestdagen die niet in de vakantieweken vallen worden doorberekend.