Pedagogische visie

We investeren in een goed pedagogisch klimaat en staan garant voor deskundige begeleiding bij de uitvoering van ons werk. Daarom werken we uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal MBO-niveau. Als er behoefte aan is, gaan zij graag in op opvoedkundige vragen van ouders. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren en hier goed voor uitgerust. Daarnaast kan ook het management ondersteuning bieden. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben kijken we per kind of plaatsing in een van de groepen mogelijk is.

Kinderopvang Hof van Twente werkt vanuit de 4 opvoedingsdoelen volgens Marianne Riksen-Walraven.

 • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
 • Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
 • Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale en emotionele competentie
 • Het zich eigen maken van waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving

Hoe wij hier vorm aan geven vindt u terug in ons pedagogisch beleid. De invulling in de dagelijkse praktijk vindt u terug in onze pedagogische werkplannen.

Hoe geven wij gestalte aan onze pedagogische visie?
Voorbeelden:

 • deskundige en enthousiaste medewerkers
 • ruime, kleurige accommodaties
 • aanbod van uitdagend spelmateriaal
 • ontwikkelingsgericht werken met een gestructureerde dagindeling
 • viering van jaarfeesten
 • specifiek taalaanbod: o.a. de VVE-groep, boekstart en voorleesontbijt
 • vroegtijdige signalering van mogelijke ontwikkelingsachterstanden
 • opvoedingsondersteuning voor ouders
 • integratie van ‘extra-zorg-kinderen’
 • werken volgens protocol aangaande kwaliteit, veiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden
 • hanteren van Vierogen-principe

Bovendien hanteren we de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.