Opvangmogelijkheden

Kinderopvang Hof van Twente biedt in 40 schoolweken opvang aan in een peuterspeelgroep (vroegere peuterspeelzaal) voor 2 tot 4 jarigen.

Opvang in een peuterspeelgroep vindt in principe plaats op twee vaste dagdelen, met een totaal van 6 uren per week.

Kinderen die extra (taal)ondersteuning nodig hebben, komen vier vaste dagdelen per week naar de opvang, met een totaaltijd van 12 uren per week.

Mocht het zo zijn, dat beide ouders werken en dus in aanmerking komen voor tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, dan kan er gekozen worden voor minimaal twee en maximaal vier dagdelen. Op sommige vestigingen bestaat de mogelijkheid om (bij voldoende deelname) gebruik te maken van de variabele begin- en eindtijden van 7.30-8.30 en van 11.30-12.45 uur. U vindt dit onder het kopje openingstijden.

Op alle locaties vindt de opvang in de ochtenden plaats, omdat de kinderen dan nog het meest fit zijn, waardoor ze meer openstaan voor het opdoen van nieuwe (leer-)ervaringen.