Dagindeling

De vaste dagindeling, aan de hand van dagritmekaarten, zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen. Ze weten van te voren wat er gaat gebeuren en voelen zich daardoor vrij om keuzes te maken en eigen initiatief te nemen.

Er wordt afwisselend vrij gespeeld, gespeeld/geleerd in een kleine en in een grote groep. Op die manier is er aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind en is er ruim gelegenheid voor sociale contacten, maar kan een kind ook even alleen spelen als het dat wil.

Voorafgaand aan het speelwerken begroeten de kinderen en de pedagogisch medewerkers elkaar en kiezen de kinderen in welke hoek zij gaan spelen. Op een later moment vertellen de kinderen waarmee ze hebben gespeeld en hoe ze dat vonden. Om u een indruk te geven volgt hieronder het groepsdagritme.

08:30 uurBinnenkomen en overdracht van de ouder naar de pedagogisch medewerker
08:45 uurBegroeten en vooruitkijken (taal)
09:10 uurSpeelwerken en/of speelleren in de kleine groep (kind kiest zelf)
10:00 uurOpruimen en terugkijken (taal)
10:10 uurDrinken en fruit eten
10:30 uurSpeelleren in de kleine of grote groep, binnen of buiten (opdracht van de pedagogisch medewerker)
11:00 uurOpruimen en de dag met de peuters afsluiten
11:15 uurDe kinderen worden opgehaald en overdracht van de pedagogisch medewerker naar de ouder