Opvangmogelijkheden

Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is van maandag tot en met vrijdag elke dag 10,5 uur beschikbaar. We onderscheiden per dag twee dagdelen van 5,25 uur. Naast structurele opvang (wekelijkse opvang op dezelfde dagdelen) is het ook mogelijk om flexibele opvang af te nemen en dagdelen te ruilen.

Structurele opvang

Structurele opvang wil zeggen dat u wekelijks op dezelfde dag(del)en opvang voor uw kind afneemt en wel voor 52 weken per jaar of in 40 schoolweken. In het laatste geval wordt aangesloten op de vakanties van het basisonderwijs in Hof van Twente.

  • Hele dagopvang.
  • Halve dagopvang.

Flexibele opvang

Onder flexibele opvang verstaan we:

  • Flexibele opvang volgens een vaste structuur. Dit is opvang die per week wisselt, maar wel met een vaste regelmaat.
  • Flexibele opvang d.m.v. een aangeleverd rooster. Hierbij levert u minimaal 1 maand van tevoren een rooster in voor opvang voor de volgende maand.
  • Opvang verlengd dagdeel.
  • Beperkt ruilen van dagen.
  • Een extra dagdeel afnemen.
  • Variabele begin- en eindtijden.

Afname van minimaal twee dagdelen is verplicht.