Dagindeling

Het dagritme kent een aantal vaste dag-momenten voor de kinderen die er aan mee kunnen doen. Uiteraard geldt dit niet voor de baby’s. Zij hebben hun eigen ritme. Om een indruk te krijgen volgt hieronder het groepsdagritme.

07.45 uurBinnenkomst en spelen
09.20 uurOpruimen en handen wassen
09.30 uurAan tafel praten over kinderzaken, liedjes zingen, een spelletje doen of luisteren naar een voorgelezen verhaal. Hierbij hoort ook het eten van een stukje appel en een soepstengel of rijstwafel en het drinken van limonade.
10.15 uurPlassen en/of verschonen en daarna weer een activiteit. Knutselen of buiten spelen. Ook wordt er wel eens een stukje gewandeld en soms mogen er enkele kinderen samen met een pedagogisch medewerker een boodschapje doen in het dorp.
11.20 uurOpruimen en handen wassen
11.30 uurDe kinderen gaan aan tafel om samen een broodje te eten en melk te drinken.
12.15 uurPlassen en/of verschonen. Middagslaaptijd voor de kinderen die hier aan toe zijn. Het ene kind gaat wat eerder naar bed dan het andere. Dit is afhankelijk van de individuele behoefte. Dit geldt ook voor het weer uit bed halen. Kinderen die niet meer tussen de middag slapen gaan weer lekker spelen.
14.50 uurOpruimen en handen wassen.
15.00 uurDit moment kent dezelfde invulling als ’s morgens om half tien. De kinderen eten fruit en drinken limonade.
15.30 uurPlassen en/of verschonen en daarna een activiteit. Vrij spelen of een activiteit binnen of buiten, totdat de kinderen weer worden opgehaald.
16.30 uurEten van een cracker met smeerkaas of leverworst.
16.45 uurNog even spelen en dan naar huis