Pedagogische visie

We investeren in een goed pedagogisch klimaat en staan garant voor deskundige begeleiding bij de uitvoering van ons werk. Daarom werken we uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkers met minimaal MBO-niveau. Als er behoefte aan is, gaan zij graag in op opvoedkundige vragen van ouders. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren en hier goed voor uitgerust. Daarnaast kan ook het management ondersteuning bieden. Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben kijken we per kind of plaatsing in een van de groepen mogelijk is.

Kinderopvang Hof van Twente werkt vanuit de 4 opvoedingsdoelen volgens Marianne Riksen-Walraven.

  • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  • Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van sociale en emotionele competentie
  • Het zich eigen maken van waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving

Hoe wij hier vorm aan geven vindt u terug in ons pedagogisch beleid De invulling in de dagelijkse praktijk vindt u terug in onze pedagogische werkplannen.

De BSO is een voorziening waarbij kinderen van vier tot ongeveer 13 jaar een deel van hun tijd doorbrengen. De BSO-tijd is de periode, die ze vrij zijn van school. Dat is hun vrije tijd. Binnen de mogelijkheden van de opvang mogen zij hun eigen bezigheden kiezen. In de eerste plaats spelen ze met elkaar en ontwikkelen ze zichzelf. De kinderen houden elkaar bezig of doen activiteiten onder begeleiding van de groepsleiding. Het is de bedoeling dat ze zoveel mogelijk dezelfde dingen kunnen doen als dat ze thuis kunnen.

Kenmerken van vrije tijd zijn:

  • Bezig zijn is belangrijker dan presteren. Kinderen spelen; het beleven van plezier is daarbij belangrijker dan het leerelement.
  • De kinderen leren in hun contacten spelenderwijs een aantal zaken, die van invloed zijn op hun persoonlijkheidsontwikkeling (sociaal inzicht, overleg, sociale vaardigheden).
  • In hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen en met wie. Dit sluit niet uit, dat kinderen ook behoefte hebben aan georganiseerde activiteiten.
  • Kinderen mogen ook ‘niets’ doen op de BSO. Het is de bedoeling dat kinderen graag naar de BSO komen en dat ze het ervaren als vrijetijdsbesteding.

We hanteren de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Klik hier voor de pedagogische werkplannen