Speciale activiteiten

Kinderopvang Hof van Twente geeft kinderen de gelegenheid zich individueel te ontwikkelen en schept daarvoor de randvoorwaarden. Tijdens de dagelijkse opvang worden er activiteiten ontplooid die gericht zijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen, zowel individueel als groepsgewijs. Hierbij valt te denken aan de sociaal-emotionele, persoonlijke, cognitieve en motorische ontwikkeling. Daarnaast worden de activiteiten afgestemd op de verschillende leeftijdsniveaus, waarbij er aandacht is voor elk kind, ieder met zijn of haar eigen behoeftes. Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen wijze ontwikkelt.

Naast de dagelijkse gang van zaken is er ook aandacht voor speciale activiteiten. Bij Kinderopvang Hof van Twente vieren we feesten als carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. De pedagogisch medewerkers bereiden de dagen per locatie goed voor en stemmen daarbij zoveel mogelijk af op het programma van de basisscholen. Daarbij geeft elke locatie zijn eigen invulling en kleur aan de activiteiten. Met carnaval mogen de kinderen verkleed naar de opvang komen. Dit is niet verplicht. Rond de paasdagen verstopt de ‘paashaas’ eieren en/of wordt er een paasontbijt gehouden. Met Sinterklaas komt de goedheilig man met pakjes op bezoek of er worden cadeautjes bezorgd. Rond kerstmis is er voor de kinderen bijvoorbeeld een uitgebreide lunch of een andere activiteit om hier aandacht aan te besteden.
Moederdag en Vaderdag worden ook nooit vergeten. De pedagogisch medewerkers betrekken elk kind, van baby tot kleuter, bij het maken van een cadeautje voor mama en papa. In de week voor het weekend van Moederdag of Vaderdag nemen de kinderen het cadeautje mee naar huis. Als een kind of een medewerkster jarig is, vieren we met elkaar de verjaardag. De dag waarop het feest gevierd wordt op de kinderopvang horen we graag op tijd, zodat we de ruimte kunnen versieren en de kinderen er op voorbereiden.
De medewerksters maken zelf vaak foto’s tijdens een feest, maar u als ouder(s) kunt voor de verjaardag van uw kind ook altijd een eigen fototoestel aan de medewerkster geven. Zij volgen het werkvoorschrift ‘Beeldmateriaal’.

Kinderopvang Hof van Twente biedt ook extra activiteiten aan. Hiermee bedoelen we activiteiten zoals ‘De Nationale Voorleesdagen’ met het voorleesontbijt en eventueel een bezoek aan de bibliotheek, ‘Modderdag’ en de ‘Week van de opvoeding’. Dit zijn landelijke initiatieven waaraan wij graag meedoen. Informatie hierover staat in onze kwartaalnieuwsbrief.

Elk jaar in september vindt ‘De week van de Kinderopvang’ plaats. In deze week besteden we, samen met de oudercommissie, aandacht aan de ‘Dag van de medewerker’.

Voor onze peuters, zowel van de kinderdagopvang als van de peuterspeelgroepen, is er jaarlijks een peuteruitje. Als uw peuter ook meegaat, dan gaan we ervan uit dat u als ouder zorgt voor een begeleider van uw kind. Voor de kinderen van de buitenschoolse opvang wordt er jaarlijks een BSO-feest georganiseerd.