Opvang

Stichting Kinderopvang Hof van Twente biedt ouders complete en professionele opvang voor kinderen tot en met twaalf jaar. Uw kind krijgt bij ons de mogelijkheid om te spelen, anderen te ontmoeten en zich verder te ontwikkelen. We creëren een fijne sfeer waarbinnen u en uw kind zich meteen thuis zullen voelen. U en uw kind zijn bij ons van harte welkom!

De uitdaging voor een goede vorm van kinderopvang bij de kinderdagopvang, de peuterspeelgroepen en de buitenschoolse opvang vinden we in het creëren van een juist evenwicht tussen de sociale context van het groepsgebeuren en het bieden van individuele ruimte voor ieder kind.

Ons motto is steeds: ‘Groeien doen we samen’!

Wij streven ernaar om ouders zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dat doen we door de kinderopvang open te stellen voor verschillende doelgroepen uit de samenleving.

Kinderopvang Hof van Twente is een erkende kinderopvangorganisatie, zoals ook terug te vinden is op de website van de Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. We bieden professionele kinderdagopvang,  inclusief peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang, voor kinderen tot en met twaalf jaar.