Open ochtend Peuterspeelgroep De Kletskevertjes

DELDEN – De Peuterspeelgroep “De Kletskevertjes”, te Delden, houdt zaterdag 17 juni as. een open ochtend voor iedereen, die eens een kijkje wil nemen op een Peuterspeelgroep. De koffie, thee en limonade staat klaar vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Belangstellende ouders kunnen samen met hun kind(eren) kennis maken met de pedagogisch medewerkers. De medewerkers zullen uitleggen op welke manier er op de Peuterspeelgroepen wordt gewerkt en toelichten hoe er volgens onze VVE methode Kaleidoscoop aandacht besteed wordt aan de individuele ontwikkeling van elk kind. Uiteraard is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen in de speelruimtes, zowel binnen als buiten.

Peuterspeelgroepen zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Opvang vindt in principe plaats op twee vaste dagdelen, met een totaal van 6 uren per week. Kinderen die extra (taal) ondersteuning nodig hebben, komen vier vaste dagdelen per week. Indien beide ouders werken en dus in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag, is het ook mogelijk om extra dagdelen of verlengde opvang van 7.30 tot 12.45 uur af te nemen.

De Peuterspeelgroep biedt kinderen een plek waar ze lekker kunnen spelen met leeftijdsgenootjes, waarbij ze in hun ontwikkeling gestimuleerd en uitgedaagd worden en daarmee een goede voorbereiding krijgen op de basisschool. Door een vast team met enthousiaste medewerkers wordt er gewerkt met de erkende VVE methode Kaleidoscoop. Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Deze methode gaat ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Pedagogisch medewerkerster ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. Maar bovenal staat plezier voorop.

Graag zien we u op zaterdag 17 juni bij de Peuterspeelgroep “De Kletskevertjes”, Bernhardstraat 25 in Delden, te bereiken op telefoonnummer 074-3765317. Neemt u ook eens een kijkje op onze vernieuwde website www.kinderopvanghofvantwente.nl

Terug naar overzicht