Nieuwsbrief 2019

2018 stond voor Stichting Kinderopvang Hof van Twente in het teken van haar toekomst. Een jaar om te observeren, te reflecteren, te bezinnen en te ontdekken. Dit heeft er toe geleid dat we een nieuw meerjarenbeleid hebben geformuleerd en onze organisatie qua aansturing platter hebben gemaakt. De volledige nieuwsbrief vind je hier. 

Terug naar overzicht