Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden) werkt en/of studeert of tot een zogenaamde doelgroep behoort heeft u hier recht op. De toeslag is inkomensafhankelijk en vergoedt een gedeelte van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de soort opvang die u afneemt. We hebben voor u enkele voorbeeldberekeningen gemaakt.

Uw netto kosten per maand in 2018 voor:

(Aanname modaal inkomen: € 37.500)

Kinderdagverblijf

1 hele dag opvang per week is 10,5 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 348,99€ 318,64€ 30,35
modaal€ 37.112€ 348,99€ 291,52€ 57,47
1,5 x modaal€ 54.242€ 348,99€ 258,64€ 90,35
2,0 x modaal€ 72.038€ 348,99€ 207,79€ 141,19
2,5 x modaal€ 89.833€ 348,99€ 152,88€ 196,11
3 x modaal€ 105.006€ 348,99€ 112,88€ 236,11

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 348,99€ 322,03€ 26,96
modaal€ 37.112€ 348,99€ 318,64€ 30,35
1,5 x modaal€ 54.242€ 348,99€ 316,94€ 32,04
2,0 x modaal€ 72.038€ 348,99€ 305,76€ 43,23
2,5 x modaal€ 89.833€ 348,99€ 294,57€ 54,42
3 x modaal€ 105.006€ 348,99€ 285,42€ 63,57

Peuteropvang

2 dagdelen per week is 6 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 154,60€ 140,06€ 14,54
modaal€ 37.112€ 154,60€ 128,14€ 26,46
1,5 x modaal€ 54.242€ 154,60€ 113,69€ 40,91
2,0 x modaal€ 72.038€ 154,60€ 91,34€ 63,26
2,5 x modaal€ 89.833€ 154,60€ 67,20€ 87,40
3 x modaal€ 105.006€ 154,60€ 49,62€ 104,98

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 154,60€ 141,55€ 13,05
modaal€ 37.112€ 154,60€ 140,06€ 14,54
1,5 x modaal€ 54.242€ 154,60€ 139,32€ 15,29
2,0 x modaal€ 72.038€ 154,60€ 134,40€ 20,20
2,5 x modaal€ 89.833€ 154,60€ 129,48€ 25,12
3 x modaal€ 105.006€ 154,60€ 125,46€ 29,14

Buitenschoolse opvang

1 gemiddeld dagdeel in 40-schoolweken 3,5 uur en 1 dag in 9-vakantieweken 10,5 uur

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 135,81€ 127,67€ 8,15
modaal€ 37.112€ 135,81€ 116,80€ 19,01
1,5 x modaal€ 54.242€ 135,81€ 103,63€ 32,19
2,0 x modaal€ 72.038€ 135,81€ 83,25€ 52,56
2,5 x modaal€ 89.833€ 135,81€ 61,25€ 74,56
3 x modaal€ 105.006€ 135,81€ 45,23€ 90,59

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 135,81€ 129,02€ 6,79
modaal€ 37.112€ 135,81€ 127,67€ 8,15
1,5 x modaal€ 54.242€ 135,81€ 126,99€ 8,83
2,0 x modaal€ 72.038€ 135,81€ 122,50€ 13,31
2,5 x modaal€ 89.833€ 135,81€ 118,02€ 17,79
3 x modaal€ 105.006€ 135,81€ 114,36€ 21,46

U kunt aan de voorbeeldberekeningen geen rechten ontlenen.

Om te bepalen hoeveel % van uw kosten wordt vergoed, maken we in bovenstaande rekenvoorbeelden gebruik van de kinderopvangtoeslagtabel 2018. Bij het kinderdagverblijf wordt het uurtarief tot € 7,45 vergoed en bij de BSO tot € 6,95.

Uw eigen netto kosten kunt u eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.