Glitter en Glamour feestje voor peuters Diepenheim- 45 jarig jubileum peuterspeelzaal

Samen met de oudercommissie en het team wordt er hard gewerkt om mooie feestdagen te realiseren op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart aanstaande. Het kindcentrum wordt deze week versierd in het thema van Glitter en Glamour. De kinderen mogen verkleed naar de peuterspeelzaal komen en er staan verschillende activiteiten gepland voor de kinderen. De oudercommissieleden gaan voorlezen uit het verhaal ‘100 nachtjes slapen’. De kinderen gaan onder andere een mooie feesthoed en cakejes versieren, en als afsluiting is er een heuse disco voor de peuters, waar de ouders bij het ophalen bij aan kunnen sluiten. En ‘wie jarig is trakteertdus mogen alle peuters iets kiezen uit de grabbelton. 

Peuterspeelzaal ’t Hummelhuuske is in februari 1974 opgericht en heeft in de loop der jaren bijna alle peuters van Diepenheim mogen begroeten. De peuterspeelzaal heeft diverse ontwikkelingen en kwaliteitsversterkingen doorgemaakt. In september 2001 startte in hetzelfde gebouw de Kinderopvang, waardoor één volledig aanbod mogelijk is aan ouder en kind. Met basisschool het Stedeke wordt gewerkt aan een verdere samenwerking en versterking van de doorgaande leerlijnen.  De peuterspeelzaal met zijn peuterspeelgroep biedt kinderen daarmee een belangrijke plek waar ze lekker kunnen spelen met leeftijdgenootjes van 2 tot 4 jaar, waarbij ze in hun ontwikkeling gestimuleerd en uitgedaagd worden en een belangrijke voorbereiding op het basisonderwijs betekenen. Daarnaast kunnen kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, vier dagdelen komen spelen in plaats van de reguliere twee dagdelen.  

Daarvoor wordt er gewerkt met Kaleidoscoop, een erkende methode voor Voor– en Vroegschoolse Educatie (V.V.E.)  Daarbij worden de peuters actief ondersteund en gestimuleerd bij het spelen en leren. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen zich, waarbij aandacht is voor elk individu met eigen mogelijkheden en talenten. En in het samenspel met leeftijdsgenootjes is de ervaring dat kinderen die veel met vriendjes samen spelen motorisch vaardiger worden, socialer en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Door de ervaringen op deze ‘voorschool’ starten zij optimaal op de basisschool! 

Terug naar overzicht