Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden) werkt en/of studeert of tot een zogenaamde doelgroep behoort heeft u hier recht op. De toeslag is inkomensafhankelijk en vergoedt een gedeelte van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de soort opvang die u afneemt. We hebben voor u enkele voorbeeldberekeningen gemaakt.

Uw netto kosten per maand in 2017 voor:

(Aanname modaal inkomen: € 36.394)

Kinderdagverblijf

1 hele dag opvang per week is 10,5 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 338,98€ 307,09€ 31,89
modaal€ 36.394€ 338,98€ 280,95€ 58,02
1,5 x modaal€ 53.193€ 338,98€ 249,26€ 89,71
2,0 x modaal€ 70.645€ 338,98€ 200,26€ 138,71
2,5 x modaal€ 88.096€ 338,98€ 147,34€ 191,64
3 x modaal€ 102.976€ 338,98€ 108,79€ 230,19

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 338,98€ 310,36€ 28,62
modaal€ 36.394€ 338,98€ 307,09€ 31,89
1,5 x modaal€ 53.193€ 338,98€ 305,46€ 33,52
2,0 x modaal€ 70.645€ 338,98€ 294,67€ 44,30
2,5 x modaal€ 88.096€ 338,98€ 283,89€ 55,08
3 x modaal€ 102.976€ 338,98€ 275,07€ 63,90

Peuteropvang

2 dagdelen per week is 6 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 150,00€ 134,98€ 15,02
modaal€ 36.394€ 150,00€ 123,50€ 26,50
1,5 x modaal€ 53.193€ 150,00€ 109,57€ 40,43
2,0 x modaal€ 70.645€ 150,00€ 88,03€ 61,97
2,5 x modaal€ 88.096€ 150,00€ 64,76€ 85,24
3 x modaal€ 102.976€ 150,00€ 47,82€ 102,18

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 150,00€ 136,42€ 13,58
modaal€ 36.394€ 150,00€ 134,98€ 15,02
1,5 x modaal€ 53.193€ 150,00€ 134,27€ 15,73
2,0 x modaal€ 70.645€ 150,00€ 129,53€ 20,47
2,5 x modaal€ 88.096€ 150,00€ 124,79€ 25,21
3 x modaal€ 102.976€ 150,00€ 120,91€ 29,09

Buitenschoolse opvang

1 gemiddeld dagdeel standaard BSO jaarplaats (5 uur)

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 159,90€ 136,25€ 23,65
modaal€ 36.394€ 159,90€ 124,66€ 35,24
1,5 x modaal€ 53.193€ 159,90€ 110,60€ 49,30
2,0 x modaal€ 70.645€ 159,90€ 88,85€ 71,05
2,5 x modaal€ 88.096€ 159,90€ 65,37€ 94,53
3 x modaal€ 102.976€ 159,90€ 48,27€ 111,63

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 159,90€ 137,70€ 22,20
modaal€ 36.394€ 159,90€ 136,25€ 23,65
1,5 x modaal€ 53.193€ 159,90€ 135,53€ 24,37
2,0 x modaal€ 70.645€ 159,90€ 130,74€ 29,16
2,5 x modaal€ 88.096€ 159,90€ 125,96€ 33,94
3 x modaal€ 102.976€ 159,90€ 122,05€ 37,85

U kunt aan de voorbeeldberekeningen geen rechten ontlenen.

Om te bepalen hoeveel % van uw kosten wordt vergoed, maken we in bovenstaande rekenvoorbeelden gebruik van de kinderopvangtoeslagtabel 2017. Bij het kinderdagverblijf wordt het uurtarief tot € 7,18 vergoed en bij de BSO tot € 6,69.

Uw eigen netto kosten kunt u eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.